Ö:: سفر جناب احمدی نژاد و دستاوردهای ان

امید

مقدمه خویش را با مثال ساده ای اغاز می کنیم دریک محله ویا روستا که تمام اهالی ان باهم همبستگی وتوافق دارند بسیار پیدا می شود که دو خانواده از ان محل به علت سو اخلاقی وبد بودن از هرنوع مسائل سبب شده که دیگر محلی ها اصلا با ان روابط نداشته باشند وتنها خانواده ی مشابه ان نیز دران محل باشد دراینجا تنها ان دو خانواده هستند که باهم روابط حسنه دارند. مثل کشور ایران و سوریه بمانند همان خانواده ی محل می مانند.

اکنون حکمرانان ایران و سوریه که به علت خرابکاریهای فراوان وعدم احترام به حقوق بشر و دیگر کشورهای جهان سبب منزوی شدن این دو کشور گشته وحتی کشور همسایه ترکیه که گازهم از ایران خریداری می کند و از نظر اقتصادی روابط هم دارند ترکیه اجازه ندادجناب احمدی نژاد به آن کشور سفر کند وبه بهانه های سفر وی رابه تعلیق انداختند واکنون که این دو کشور با سوابق بسیار بدشان از سوی جامعه ی جهانی طرد شده اند و لذا کاردیگری از دستشان برنمی اید بجز اینکه به کشور همدیگر مسافرت کنند .سوریه که جناب بشار اسد از سوی جامعه ی جهانی محور شرارت شناخته شده وقتل رفیق حریری بدستور شخص بشاراسد صورت گرفته در بحران شدیدی قرار دارد وایران هم که بدتر از سوریه است و مدت پنج ماه از روی کارامدن احمدی نژاد می گذرد هیچ کشوری تاکنون رسما وی را دعوت نکرده است .چون همگان خوب می دانند که وی نماینده اصلی مردم ومنتخب مردم نیست بلکه از سوی رهبری انتصاب شده اند این ترفندها از سوی حکومت اخوندی تازگی ندارد اما اینبار فرق می کند و جهان غرب خوب برایش روشن گردیده که این کشور محور شرارت است و وای به روزیکه بر بمب هسته ای دست یابد ودر سال گذشته یعنی سال 2004 کشورهای اسپانیا .انگلستان. وفرانسه و.. ضربات تروریستی سختی خوردند وصدهها مردم بی دفاع قربانی این ترور ناجوانمردانه گشت که ثابت شد پشت این ترورها حکومت آخوندی نقش بازی می کند و اینبار ایران با منقار به تله افتاده. وتمثیل کبوترباکبوتر باز باباز همجنس باهمجنس کند پرواز برای ایران وسوریه خوب صدق می کند .

خوب جناب احمدی نژاد چه دستاوردهای از کشورسوریه بدست اوردی سوریه سالهای متمادی است که رایگان از ایران نفت وملیونها دلار دریافت می کند ان هم در کنفرانسی از ایران تمجید وپشتبانی کند خوب جناب احمدی نژاد از نظر اقتصادی چی برای ما اوردند البته از نظر سیاسی خودسوریه گرفتار ودچار بحران شدیدی گشته ودعوت از جناب احمدی نژاد را هم برای حل این بحران به عمل اورده اما سران نامشروع ایران در جامعه ی جهانی هیچگونه اعتباری ندارد واگر احمدی نژاد برای سوریه پادرمیانی کند مسلما کاررا بدتر خواهندکرد .سوریه که از موضع احمدی نژاد که فرموده بودند اسرائیل باید ازنقشه ی جهان محو شوند پشتبانی کرد اینبار مغز متفکر پر از موادگندیده احمدی نژاد را دعوت کرده که کمکش کند بشار اسد اکنون هرطور شده وحاضراست هرینه ی کلانی راهم پرداخت نماید تا قتل رفیق حریری راکه بدستور وی انجام شده سرپوش بگذارند وخودراتبرئه نمایدعالیجناب .

احمدی نژادهم گفته بود بگو خوب کاری کردم که رفیق حریری نخست وزیر لبنان را ترورکردم پس نگفتم که این عالی جناب بامخ گندیده اش وضع را بدترخواهندکرد .پس باز درخاتمه یاداور می شوم که جناب احمدی نژاد نه تنها هیچ دستاوردی دراین سفر باخود نداشت بلکه طبق گذشته سوریه امتیازات مالی فراوانی از ایران به بهانه ی کمک به جنبش تروریستی حزب.ا وحماس از احمدی نژاد گرفتند و احمدی نژاد قول دادکه با تمام قوا از سوریه پشتبانی کند وسوریه هم همچنین این بود دستاورد احمدی نژاد رئیس جمهور منتصب رهبری.

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.