Ö:: دومین شماره نشریه چشم انداز " کردستان قابل کشف است " انتشار یافت

عزیز ی. بانه‌ ای

برای دومین بار نشریه چشم انداز ویژه کردستان بعد ازحدود 2 سال ونیم با همان عنوان "کردستان قابل کشف " اما با درج عکس یکی از شهرهای کردستان بر روبرگ آن انتشار یافت. این نشریه مقاله های برخی نویسندگان قبلی را هم که لطف اله میثمی در ارتباط با انقلاب سال 57 و مسائل کردستان با آنها مصاحبه کرده بود انتشار داده است و نیز مصاحبه عبداله حسن زاده که در رد نظریات بعضی از مصاحبه کنندگان شماره قبل انجام داده بود و از سوی فاروق کیخسروی یکی از اعضای سابق کمیته مرکزی حزب دمکرات ترجمه شده است و نیز نقدی که کیخسروی برآن نوشته است درج گردیده است. این بار هم نه تنها برخی از نمایندگان حکومتی که در امور کردستان دخالت داشته اند با آنهامصاحبه شده است بلکه نوشته های برخی از افراد مستقل هم در آن مقاله ها درج شده است.

نشریه همچنین مطالبی از نشریات و مطبوعات خارجی آن دوره را انتشار داده است. که بیشتر منعکس کننده دیدگاههای رهبران و شخصیتهای کرد درباره اوضاع کردستان آن دوره می باشد. و بعضی از مطالب نشریه در نقد نویسندگان قبلی شماره مطالبی نوشته اند. مانند خالد توکلی، عبداله ابریشمی، ناصر علیار خادم العلما، عبدالحامد فرازی، کاوه بیات که بهرحال این خود کوششی قابل تعریف است.

 آنچه در این نشریه جای نقص اساسی است اینست که طیفها و شخصیتهایی که در آن سالها دخالت مستقیم در امور و مسائل کردستان داشته اند، تا حال شاخص نیست و بویژه کسانی به مصاحبه کشیده شده اند که عمدتا خواهان حل مسئله ملی در کردستان به صورت مسالمت آمیز نبوده اند. در این نشریه همچنین چندین تصاویر از شیخ عزالدین حسینی شخصیت سرشناس کردستان و نیز احمد مفتی زاده که با وجود طرفداری از حکومت اسلامی سالها درزندان بود و همچنین عکسی از قاسملو رهبر حزب دمکرات انتشار داده است.

بهرحال مطالعه این نشریه و بررسی مطالب آن برای نویسندگان و محققان کرد وعلاقمندان به مسائل کردستان و نیز جریانهای سیاسی کرد، درخور تامل و احتمالا جوابگویی می باشد و لازم است احزاب سیاسی هم دراین باره اظهارنظر نمایند.

عزیز ی. بانه‌ ای  دیماه 1384

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.