Ö:: چشم اندازی بر حقوق بشر در حکومت جمهوری اسلامی ایران

هه‌ژار سازواری

اعلامیه جهانی حقوق بشر بخش اساسی و گسترده از نیازهای انسان است. نویسندگان آن با تکیه‌ بر اسناد قدیمی سعی کرده‌اند باگرد آوری این قوانین یکسانی و آزادی  وصلح را به‌ جامعه‌ بشری برگردانند و راهی برای قطع جنگ وخونریزی بیابند.

با توجه‌ به‌ بند 2 اعلامیه‌ که‌ می گوید:
هر کس می تواند بدون هیچ گونه‌ تمایز، خصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب عقیده‌ سیاسی یا هر عقیده‌ دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه‌ آزادی هایی که‌ در اعلامیه‌ حاضر ذکر شده‌ است، بهره‌مند گردد. به‌ علاوه‌ هیچ تبعیضی به‌ عمل نخواهدآمد که‌ مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضایی  یا بین المللی کشور یا سر زمینی باشد که‌ شخص به‌ آن تعلق دارد.خواه این کشور مستقل تحت قیومیت یا ‌غیر خودمختار بوده‌ یا حاکمیت آن به‌ شکلی محدود شده‌ باشد.

با توجه‌ به‌ فاکتورهایی که‌ در اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر ذکر شده‌ است. حکومت جمهوری اسلامی نه‌ تنها این فاکتورهارا دارا نمی باشد. بلکه‌ در تضاد کامل با آن است در طی 20 سال گذشته‌ حکومت آخوندی 18 بار از سوی مجمع عمومی سازمان ملل محکوم به‌ نقض حقوق بشر شده‌ است. هر چند که‌ قطعنامه‌های مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت این سازمان فاقد ضمانت اجرای می- باشد. اما باید توجه‌ کرد  که‌ قطعنامه‌ای که‌ با پیشنهاد کانادا وبا امضا پشتیبانی 42 کشور دیگر از جمله‌ استرالیا و اعضای اتحادیه‌ اروپا و آمریکا به‌ مجمع عمومی میرود و در آن جا با افزایش حامیان آن به‌ 75 رای موافق می رسد. که‌ می توان آینده‌ را برای تشکیل یک جبهه‌ جهانی بر ضد حکومت  جمهوری اسلامی پیش بینی کرد.

همچنین در گزارش سالانه‌ی وزارت خارجه‌ بریتانیا در باره حقوق بشر آمده‌ است که‌ حکومت ایران نه‌ تنها گامی درجهت  بهبود ی این حقوق برنداشته‌ است بلکه‌ در مواردی بد تر هم شده‌ است و آنرا نقض نموده‌است.

البته‌‌ بیشتر از این نباید از حکومت ایران انتظار داشت  چون خمینی  که‌  بنیان گزار آن بود گفت: که‌ ( حقوق بشر دستاویزی غربی است برای تسلط بر جهان اسلام) و همچنین امام جمعه‌جدید تهران حجت السلام احمد خاتمی در 2 دی ماه 1384 گفت: که‌ ( استفاده‌ ابزاری حقوق بشر در متن دین اسلام است ) و گفت: ( ابتذال و هرزگی است که‌ ما آن را ضد حقوق بشر می دانیم ) مقامات جمهوری اسلامی با گرفتن ژست دمکراتیک در خارج از مرزهای ایران بسیار گستاخانه‌ و صرفا برای عوام فریبی  حقوق بشر را روا وانسانانه‌ و حق مسلم برای هر آدم می شمارند مانند طرح گفتگوی تمدنها از سوی خاتمی در حالی که‌ در زمان ریاست جمهوری ایشان ده‌ها تن از مردم ایران به‌ جرم آزادیخواهی به‌ اعدام محکوم شدند مانند کریم توژ‌لی....

علاوه‌ بر تمام این بی عدالتیها که‌ در ایران صورت می گیرد در کوردستان بطور مضاعف حقوق بشر پایمال می شود.

اولین به‌ جرم سنی بودن و دومین به‌‌‌ جرم کرد بودن آنان است و این در جمهوری اسلامی جرم محسوب می شود. چون با داده های یک حکومت ضد بشری و دینی همخوانی ندارد.

در چند هفته‌ گذشته‌ دو وزیر حکومت ایران به‌ نامهای مصطفی  پور محمدی وزیر کشور و غلام محسن اژه‌یی  وزیر اطلاعات ریژیم که‌ نقش عمده‌ایی در اعدام 1870 نفر زندانی سیاسی در سال 1988 بر طبق آمار سازمان ملل و در حدود 2800 تا 3800 نفر بنا به‌  گفته‌ منتظری و بنابه‌‌ آمار اپوزیسیون ایرانی 4481 نفر بوده‌انداز سوی مخالفان رژیم ایران و خانواده های زندانیان سیاسی مقتول مورد اتهام قرار گرفته‌اند.

با توجه‌ به‌ تمام موارد فوق مردم ایران باین امر واقفند که‌ چتر یک حکومت ارتجاعی و ضد بشری و شئونیست را بر سر خود دارند که‌ به‌ غیر از دست اندر کاران خود  چشم دیدن کسی دیگر را ندارند و برای بقای خود از قانون جنگل استفاده‌ کرده‌ و از انجام هیچگونه‌ جنایتی دریغ نمی کنند، یکی از راههای رهای از چنگال حکومتگران مرتجع و ضد دمکراسی و حقوق بشر تشکیل یک نیروی متحد قدرتمند  برای سرنگونی حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی ایران.

11.01.2005 
hajar7756@yahoo.de

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.