Ö:: محمد البراره ی: من هم دیگر باین سیاست بازیهای ایران خسته شده ام

امید

هموطنان گرامی همانگونه که واقف هستید حکومت ضدبشری اخوندی پس از 18 سال پنهان کاری فعالیت درجهت کسب بمب اتمی سرانجام افشا گردید وبا بی شرمی هرچه تمام تر به گناه خویش اعتراف کردند (البته اخوندها از امام یاد گرفته اند وهمیشه کاسه ی زهری برای روز مبادا نزد خود دارندکه سر بکشند وبگویند غلط کردیم) ودر شبکه ی سراسری خود قسمتهای از کارخانجات وپروژه های اتمی را که هم از ملت خویش وهم از جهان مخفی کرده بود بر روی صفحه تلویزیون اورد و دم از انرژی صلح امیز هسته ای زدند که به دلایلی مسئولان کم کاری کرده بودند و این مسئله را به شورای حکام نگفته بودند اشتباهاتی شده بود البته این امر در اکثر کشورها عادی است از بیانات حجت ال اسلام خاتمی .

بهرحال سوابق اخوندهای حیله گر ایران اکنون بر تمام جهان وجهانیان روشن وواضح گردیده وهیچ لزومی به قلم فرسایی ندارد اخوندها که اهدافشان صدور انقلاب به جهان است باید این اسلحه را هم داشته باشند همجنانکه درصدر اسلام بازور شمشیر اسلام را به ایران وقسمتهای از جهان تحمیل کردند واین از نوع پیشرفته اش است که جناب ولی امر مسلمین جهان علی خامنه ای نیاز شدید به چنین سلاح مرگباری را دارند .

حال مدت سه سال از افشای این واقعه می گذرد و سران ایران در عرض این سه سال هرروز سخنان ضد ونقیضی را به شورای حکام داده اند . از سوی اخوندی بلند میشود ومی فرماید بمب اتمی حرام است وما به دنبال ان نیستیم بلکه انرژی صلح امیز هسته ای را می خواهیم .اگر عالی جنابان دروغ نمی فرمایند ایران با این همه گسترده گی و معادن وذخایر فراوان نه تنها نیازی به این انرژی ندارد بلکه درحال حاضر به ترکیه گاز صادر می کند وقراراست به هندوستان هم گاز صادر نماید .نکته ی جالب توجه همان است که هریک از سران رژیم سخنان ضد ونقیضی می گویند که برای اروپائیان وسازمان ملل بسیار تعجب انگیز است و انان را هم سر درگم کرده اند .یک روز به بازرسان اجازه ی بازرسی می دهند بازرسان نشانه های از بمب هسته ای کشف می کنند ودرب کارخانجات را پلمپ می کنند روز دیگر پلمپهارا می شکنند و می گویند غرور ملی ما اجازه نمی دهد که وضعیت چنین باشد روزی دیگر اصطلاح تعلیق را بکار میبرند که باشه ما این طرح را به حالت تعلیق درمی اوریم .که ناگهان از نطنز افشا میشود که رژیم به طور مخفی مشغول فعالیت انرژی هسته ای است و هنگامیکه مورد باز خواست قرار می گیرد می گوید ان اب سبک بود نه اب سنگین و این کارخانه قادربه تولید چنین سلاحی نیست .خلاصه اروپائیان و سازمان ملل به ریاست محمد براره ای از این همه دروغ ودروغپردازی رژیم به تنگ امده اند وکاسه ی صبر شان لبریز شده و هر روز پیشنهادی به ایران می دهند ایران می پذیردروز بعد جور ان را رد می کند وحرف خودرا انکار می کند .

خلاصه پس از سه سال علافی ووقت کشی جهان پی برد که این رژیم تنها هدفش دست یافتن به بمب هسته ای است و مذاکره با چنین رژیمی درابتدا هم یک اشتباه بوده و دکتر البراره ای گفت که من کاملا از این اعمال ناشایست اخوندها خسته شده ام ودیگر کاسه ی صبرم لبریز شده وتنها راه ارجاع پرونده به شورای امنیت است .

حال برای اخرین بار تا اخر همین سال به ایران فرصت داده اند که دست از تولید انرژی هسته ای بردارد چه صلح امیز باشد چه نباشد (اخر ایران دیگر اعتباری ندارد)وبعداز پایان این مهلت پرونده به شورای حکام ارجاع خواهد شد وتحریمات علیه ایران شروع میشود واخوندها باید منتظر عواقب باشند کارشناسان براین باورندکه ایران به سرنوشت بدتراز صدام دچار خواهد گردید لذا ماهم منتظر فرصت خواهیم ماند که جامعه ی جهانی کی متحدا وارد عمل خواهند شد واین رژیم دیکتاتور ضدبشری را به صورت گاز انبری تحت فشار قرار دهند و نتیجتا سبب سرنگونی این رژیم دد منش گردد تا هم ملت در بند ایران وهم جهان اسوده وراحت شوند مسلما دیگر زمان ترور هم به اخر می رسد به امید ان روز ....

kardopaiam@yahoo.com

امید

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.