Ö:: حکومت ایران سرچشمه ی ترور

امید

حکومت اخوندی برای ابقای خود از هیچگونه تلاش وکوششی دریغ نمی کند وبرای سران رژیم چه کسانی کشته می شوند حتی اگر فرزندان مملکت هم باشند فرقی نمی کند .این حکومت یک حکومت ماکیاولیستی تمام عیاراست و الگوی خودرا ازان می گیرد همچنانکه ماکیاول می گوید دشمنانت را هرچه می توانی بکش وبه دوستان هم رحم نکن اگر می خواهی برسرقدرت بمانی اکنون این رژیم درنده با تمام قوا شیعیان عراق را هدف قرار داده واز کوچک وبزرگ وزن ومرد را به قتل می رساند شاید این جمله تعجب امیز باشد اما رژیم برای انحراف افکار عمومی از هیچگونه کار غیرانسانی دریغ نمی کند وهیچگونه شک وشبه ای وجودندارد که ترور وکشتار دسته جمعی شعیان عراق را ایران به کمک القاعده تداعی می کندو دراینده ی نزدیک روشن خواهد شد رژیم با این اعمال ننگین وضدبشریش چند هدف را دنبال می کند اول انکه می خواهد جنگ قومی درعراق راه بیاندازد دوم انکه عراقی ها بویژه شیعیان را نسبت به امریکا بدبین کند سوما با کشتن شیعیان هیچکس باور نمی کند که کار ایران باشد وبا این حربه افکار جهان را منحرف می سازد ودراخر ثبات عراق به ضرر دیکتاتورهای ایران است .

مگر همین حکومت اسلامی نبود که درجنگ هشت ساله با عراق هزاران جوان وطن را به کشتن داد واب از اب تکان نخورد وبه ملت تلقین کرد که انها اکنون در بهشت هستند وحتی کلید بهشت راهم برایشان درست کرده بود حال اگر به ترورهای ناجوانمردانه ای که درخاک عراق صورت می گیرد وهرروز دهها تن را به کام مرگ می کشد بی شک دست ایران دراین ترورهاست واز سوی با تبلیغات وسروصداهای که راه می اندازد می خواهد تمام این ترورهارا گردن امریکا بیاندازد .مگر خودایران بارها اذعان نکرده که تعداد زیادی از سازمان تروریستی القاعده در خاک ایران وجود دارند چه بسا که جناب بن لادن هم روزی ازخاک ایران سر در نیاورد ویقینا بن لادن یک قطره اب نشده وبه زمین نرفته وهیچ کشوری از ترس امریکا حاضر به پناه دادن ان نیست لذا هیچگونه شبه ای نیست که بن لادن درایران خودرا مخفی کرده وتمام ترورها را رهبری می کند و ایران دراین بین کمال استفاده را از بن لادن می کند تا به اهداف شوم خود برسد .ایران با این ترورها می خواهد از سوی امریکا را از عراق خارج کند واز سوی دیگر نمی خواهد که کشور عراق با ثبات سیاسی برسد چون کم کم دارد از فلسطین فاصله می گیرد ورهبران فلسطین باوجود کمک مادی که از ایران دریافت می کنند به سخنان احمدی نژاد گوش نمی دهند .

حال اگر کشور عراق به یک کشور دمکراتیک تبدیل شود مسلما برای ایران دیکتاتور سخت خواهد بود و از ان بیم دارد که ملت ایران هم یک کشور ازاد ودمکراتیک را طلب کنند که چنین امری سبب به خطر انداختن حکومت اخوندها می شود .
پس هیچ شکی نیست که حکومت ایران بازرنگی خاص درامور داخلی عراق مداخله می کند
وتمام ترورها را نیز پشتبانی می کند .لذا کشورامریکا اگر بخواهد که از این گرداب رهایی یابد باید باتمام قوا با ایران مقابله کند وتحریمهای سنگینی را برحکمرانان ایران تحمیل کند وباز اگر ایران دست بردار نشد می تواند اهداف هسته ای ایران را بمب باران کند ویکباره حکومت ایران را ساقط نماید ان وقت است که ترور وتروریست ریشه کن خواهد شد ونه تنها خاورمیانه بلکه تمام دنیا درامن واسایش زندگی خواهند کرد در غیر این صورت باید شاهد بدتر بودن اوضاع باشیم .امریکا خوب می داند که ایران درامور داخلی عراق مداخله می کند وحتی تروریستها رانیز یاری می دهد وبارها به ایران هشدار داده ولی چرا عملا واکنشی نشان نمی دهد عجیب به نظر می رسد .خلاصه تنها ره رهایی از اشوب اغتشاش و تولید بمب هسته ای وترورهای انتحاری تنها وتنها نابودی حکام ایران است. امید

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.