Ö:: ارجاع پرونده هسته ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت.

عزت پیرانی

سه کشور انگلیس، آلمان وفرانسه ازسوی اتحاد اروپا ماموریت داشتند که از ایران بخواهند که سلاحهای هسته ای را کنار بگذارد. اگر چه رژیم جمهوری اسلامی قرار داد منع گسترش سلاحهای اتمی را امضا کرده وپروتکل الحاق آن را نیز پذیرفته است، امریکا در مناقشه اتمی با رژیم ایران تهدید کرده است که مورد ایران را  به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد داد .

در شرایط فعلی فشارهای سیاسی و تبلیغاتی به رژیم ایران وجود دارد .در حقیقت اروپاییها می خواستند با جمهوری اسلامی معامله کنند تا به امریکا نشان دهند که با دیپلماسی هم می توان به موفقیت دست یافت .

اما اینک به نظر می رسد که چیزی ازاین  خواست وهدف باقی نمانده است، امریکا می تواند به حمایت کشورهای اروپایی خوش بین باشد، البته اتحاد میان اروپا وامریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قدرت اجرایی و قدرت جهش را ندارد. زیرا همه می دانند که با ( وتوی ) چین وشوروی روبرو خواهند شد ودراین میان روسیه وچین که رابطهء اقتصادی پر سودی با جمهوری اسلامی دارند، دراین مورد با احتیاط فراوان بر خورد خواهند کرد.

جمهوری اسلامی ایران شرایطی را بوجود آورده که هرآن به سوی یک جنگ جدید که به هر بهایی شده این جنگ را ایجاد کند واصرار براز سرگیری مجدد فعالیت های اتمی همراه با تهدید اسرائیل ونابودی این کشور است. زیرا امریکا واسرائیل را تحریک می کند که در برابر چنین تهدید ها ساکت نخواهند نشست.

سفر رئیس جمهوراحمدی نژاد به سوریه دراین مقطع زمانی سرنوشت این دو رژیم به هم گره خورده است، بنا براین عجیب نیست که درشرایط بحرانی این دو رژیم که در سازماندهی هستند، به هم نزدیک شوند، تابتوانند به قول خودشان مانعی جلوی امریکا و اروپا ایجاد کنند، چنین حرکتی می خواهند که به امریکا وجهان اعلان جنگ بدهند درحالی که عقل وخرد حکم می کند که به جای این یارگیری بی منطق وتصمیمات احمقانه با سوریه، زمینه سازشرایطی شوند که جهان آزاد به آنها اعتماد کنند و برای چنین زمینه ای اگر هدفی ندارند از تروریسم دست بردارند وبا جلب اعتماد جهانی از سلاحهای هسته ای دست بکشند و مطمئنا امروز مردم ایران خواهان منافع ملی خود هستند، خواهان این نیستند که با دنیای آزاد به جنگ به پردازند اما ازآنجا که جمهوری اسلامی رژیمی بی پایه وبی اساس است ومی داند که با کوچکترین عقب نشینی در تمامیتش فرو می ریزد ، بر طبل جنگ می کوبند و به بحران دامن می زنند.

در همین جهت است که رژیم ایران می گوید خطر تمکین در برابر غرب پیش از خطر ارجاع پرونده به شورای امنیت است و ادعا می کند ارجاع پرونده به شورای امنیت در عین اینکه لطماتی را ممکن است وارد کند، اما چنانچه به درستی مدیریت شود همچون جنگ ایران و عراق برکاتی هم در بر دارد این درحالی است که برخی از تحلیگران براین باورند که ممکن است کار ایران به تحریم اقتصادی نرسد، زیرا جمهوری اسلامی برخلاف کره شمالی و عراق زمان رژیم صدام حسین، چنان نسبت به موقعیت بین المللی خود حساس است که  تاب  انزوای کامل سیاسی و دیپلماتیک را نخوهد داشت وبه محض روبرو شدن با چنین خطری از خود نرمش نشان خواهد داد.

اینکه رژیم جمهوری اسلامی نسبت به موقعیت بین المللی خود بسیار حساس است ، نکته درستی به نظر می رسد، اما اینکه حاضر باشد برای خروج از انزوا، از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای دست بکشد ، امر بعیدی است زیرا طی دو سال اخیر جمهوری اسلامی اعتبار وآبروی خود را بین هوادارانش به این مسئله پیوند زده است ودست کشیدن از این سیاست برایش آسان نخواهد بود . با این حساب ایران به احتمال زیاد با تحریم اقتصادی روبرو خواهد شذ

 عزت پیرانی
20-01-2006

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.