Ö:: تحلیل سیاسی نوید اخگر از رادیو اسرائیل 31 ژانویه 2006

نوید اخگر

خانم فرنوش رام رئیس بخش فارسی رادیو صدای اسرائیل
در برنامه این هفته تریبون آزاد گفتار ماهیانه آقای نوید اخگر نویسنده و تحلیل گر ایرانی در سوئد را خواهیم شنید.
در یک مقایسه تاریخی برخورد جامعه جهانی به نظام آپارتهاید در آفریقای جنوبی و نیز  برخورد متفکرین و روشنفکران و مردم آن سامان در مقایسه با برخورد روشفکران و جامعه سیاسی ایران به تحریمهای احتمالی از اهمیت تاریخی برخوردار است.

همبستگی تاریخی مردم محروم آن سرزمین حول تحریم آپارتهاید جایگاه ویژه ای داشت، چه آنها که در سازمانهائی نظیر  " آ،ان،سه" به رهبری ماندلا و یارانش گرد آمده بودند  و چه دیگر تفکرات مذهبی و سکولار و حتی قبائل رنگین پوست آفریقائی و مردم عادی که در نهایت فقر و تنگدستی بسر میبردند از تحریمها حمایت میکردند.

از طرفی"آ، ان ،سه" سازمان محوری جنبش مقاومت برای رسیدن به دمکراسی بر  قهر پای میفشرد و تیز ترین خواست یعنی بایکوت کامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  و حتی ورزشی را از جامعه جهانی خواستار میشد.

در میان سازمانهای ضد آپارتهاید در آفریقای جنوبی نه روشنفکرانی وجود داشتند که در دفاع غیر مستقیم از سیستم آپارتهاید به تقلیل و تخفیف و کم اهمیت نشان دادن گفتار ها و رفتار های نظام آپارتهاید اقدام کنند و نه گروههای روشنفکری نظیر ایران وجود داشت که پس از 27 سال سرکوب و تروریسم مذهبی هنوز که هنوز است با دست یازیدن به بحث های افشاء شده صد من یک غاز غیر علمی ،نظیر گفتمان و گفتگو و گفتارمداریهای سیاسی فرهنگی مردم را  به بیراهه بکشانند.

از این گفتمان پرستان باید پرسید که گفتمان باکی؟ و گفتمان برای چی؟ گفتمان برای دیدن هاله نور در سازمان ملل؟ یا گفتمان برای حفظ سلطه آپارتهاید دینی ولی فقیه؟

گفتمان برای محو اسرائیل از روی نقشه جهان؟ یا گفتمان برای نفی هولوکاست و ایجاد سمینار های علمی تحقیقی و یاگفتمان با گروههای نئو نازیستی ؟

گفتمان برای خریدن زمان برای رژیم جهت تهیه موشکهای دور برد با کلاهک های هسته ای؟ و یا گفتمان برای تهیه بمب اتم  و مخفی کاریهای 18 ساله هسته ای؟

گفتمان برای جلوگیری از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت و یا گفتمان برای ظهور حضرت از اعماق چاه سیاه جمکران برای رتق و فتق عالم؟

گفتمان برای ایجاد تضاد در بین چین و روسیه با اروپا و امریکا  و یا گفتمان برای حمایت از بنیادگرایان و حرکات تروریستی در عراق و لبنان و فلسطین و اسرائیل ؟

 آری گفتمان و گفتار مداری نه برای هیج و نه برای پوچ که گفتمان برای ابقاء هاله نور در پست ریاست حمهوری و برای راز بقاء ولی فقیه و رژیم.

بعضی دیگر از این روشنفکران و تخفیف دهندگان به رژیم جامعه جهانی را از متحد و به صف شدن مردم در پشت رژیم خون آشام دینی همچون بحث منتفی شده حمایت مردم در جنگ ایران و عراق میترسانند.

گوئی زمان برای این تئوریسین ها 27 سال در جا ثابت ایستاده است،  اینان گفتار های آقای احمدی نژاد در محو اسرائیل از روی نقشه جهان و یا نفی هولوکاست را چنان آبکی و ساده لوحانه مطرح میکنند و چنان به رژیم ارفاق مینمایند که گوئی اساسا تاریخ تجربه انفجار مرکز یهودیان در بوئنس آیرس و یا پایگاه خُبر و یا عملیات فاجعه بار 11 سپتامبر و یا 450 عملیات تروریستی را به چشم ندیده و به گوش خود نشنیده که چطور هاله نور مایل است برهبری جهان برسد و غیر مسلمانانی را که همچون حیوانات در جهان به فساد مشغولند نیست و نابود کنند.

به این نوع تئوریسین ها باید گفت امروز نیروئی  در پشت رژیم به صف میشود که یا دمش به نئونازیسم بین المللی و یا به مرتجع ترین تفکرات بنیادگرای تروریستی گره خورده باشد،نمونه مقتدا صدر و یا سفر نئونازیستهای آلمانی برای شرکت در کنفرانس نفی هولوکاست در تهران مثالهای شاخص و چراغ راهنمایی است بر این استدلال .

رژیمی که حتی حماس هم به تاکیداتش در شرکت نکردن در انتخابات فلسطین وقعی نمی نهد و راهش را از رژیم دینی ایران جدا میکند.

اینکه هر نیروی بنیادگرای اسلامی در منطقه به قدرت برسد بشریت و جهان را با انواع اشکالات ناشگون مواجه خواهد نمود و تیغ قتاله سرکوب و تروریسم را دیر یا زود بکار خواهد گرفت یک طرف قضیه است و نشستن و مذاکره با اسرائیل بر سر صلح منطقه بحثی است که به مذاق رژیم دینی ایران خوش نخواهد آمد.

تا وقتی که جامعه سیاسی و روشنفکری ایران نخواهد دریابد که چرخه سوخت عمر و مال  و جان و هستی مردم و کشور ایران بر محور از هم پاشیدگی شالوده ایران و ایرانی به پیش برده میشود  از تن دادن به آپارتهاید مذهبی و گردش بر حول بحثها و گفتار های مثبت به حال این رژیم و کلان سرمایه داری سود جو گریزی نخواهد بود.

زیرا نمی توان هم آرزوی سرنگونی رژیم را داشت و هم برای گرفتن امکانات اقتصادی برای ملایان مذهبی فاصله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را با سرعت موشکهای دور برد با کفشی ساخته شده از چرم صلح و شنلی دوحته شده از مخمل نوبل پیمود و برای زیارت بمب اتم به ضیافتی آیشمنی دعوت شد که در پلکان اول هولوکاست را نفی میکند.

امریکا و جامعه جهانی نمی تواند هم خر هالیبرتون را سوار شود و هم خرمای تحریمهای اقتصادی را میل نماید،رژیم دینی برای از هم پاشانیدن اجماع شورای امنیت سوار بر همین خر مراد مذاق مسکو و پکن را شیرین کرده و امنیت جهانی را به نفع تروریسم از دستور کار خارج مینماید.

اروپا نیز نمی تواند هم شهد قرار داد های میلیاردی را مرتبا مز مزه کند، هم اپوزیسیون رژیم را به لطائف الحیل سرکوب نماید و هم مانند پرزیدنت شیراک از ترس تروریسم بنیادگرای اسلامی سلاح های هسته ای اش را در موزه ها گرد گرفته بایگانی نماید.

عکس العمل کشور های عربی منطقه پیرامون مسائل هسته ای چنان رژیم را  مستعصل کرده که آنان در بیابان بیکسی سیاسی، دامان مقتدا صدر را چسبیده اند. انزوای سیاسی دیپلماتیک یک کشور 70 ملیونی تا کجا باید باشد که به حمایت یک گروه  کوچک بنیادگرای عقب مانده چند نفری دل خوش میکنند و طبق سنوات گذشته بر روی تضاد روسیه و چین با اروپا و امریکا  سرمایه گزاری مینماید و هنوز عرق سفر لاریجانی برای گذاشتن راحت الحلقوم هسته ای به دهان روسیه خشک نشده که حلوای شیرین را در دهان پکن میگذارند.

خانم کوندالیزا رایس در شروع کار بعنوان وزیر خارجه امریکا در اولین سفرش به اروپا گفت که متوجه شده که رژیم ایران بر روی تضاد اروپا و امریکا سرمایه گزاری کرده بوده است. البته بازی ملایان با اروپا بر علیه امریکا همزمان با بازی با روسیه و چین  بعنوان سه ضلع مثلت سیاست گزاریهای ولی فقیه بطور کامل شکست خورده و آنچه از آن باقی مانده تا رفتن پرونده رژیم به شورای امنیت تنها پوسته ایست که صدای ریختن دیوار های آن با تحریمهای بانکهای بین المللی نظیر یو بی اس آغاز و با شکست کمر آپارتهاید مذهبی خاتمه خواهد یافت.

استفاده روسیه و چین از سلاح شورای امنیت برای کسب منافع بیشتر از جامعه جهانی استراتژیکمان از آینده روشنی برخوردار نیست زیرا بازی با این سلاح، امنیت جامعه جهانی را  بطور عموم و امنیت اسرائیل و مردم ایران را بطور خاص به مخاطره خواهد افکند.

جامعه جهانی میبایستی به تحریمهای گسترده خود ادامه دهد و با ارجاع پرونده هسته ای رژیم به شورای امنیت سازمان ملل نطفه و بنیاد ترور و تروریسم را از ایران و خاورمیانه با کمک مردم ایران برکند!
جهان در برخورد با ملایان اتمی از تجربه غنی برخورد به آپارتهاید در آفریقای جنوبی برخوردار است.

نوید اخگر

سه شنبه 31 ژانویه سال 2006 میلادی    سوئد استکهلم

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.