Ö:: طنز اما منعکس کننده تراژدی واقعی وغم انگیز

امید

دراینجا از مسئولان زیربط کشور سوال می شود و مسئولان جواب ان را می دهند . خبرنگار ما درطی انتخاب که تب وتاب گسترده ای داشت از کاندیداتورها سوال می کند .
خوب جناب کروبی شما درتبلیغات تون فرموده اید درصورت پیروزی به هر فرد ایرانی 50 هزراتومان هرماه پرداخت می نمایی؟
ج:بله ما قول داده ایم وزیر قول خود هم نخواهیم زد

س:فکرنمی کنید که این امر محال باشد چون اکنون هر فرد اگر حساب کنیم ماهی 50 هزارتومان باج به دولت میدهد ایا این ضدونقیض نیست
ج:حرف شما کاملا درست است وبنده می خواهم که حرف امام را عملی سازم و دوما خوب خبر دارم که روزانه میلیونها تومان از هر سو به خزانه ی دولت وارد می شود وسپس بدون انکه صرف درد مردم کنند ناپدید می شود وبنده از این پس نمی گذارم که یک ریال ناپدید شود انگاه از خزانه کل وپر که توسط کارشناسان محاسبه نموده ام به هر فردایرانی این مبلغ را خواهم پرداخت

س:اگر نهادهای همچون شورای نگهبان ومجلس ممانعت کنند
ج: بنده نیز که 25 یال است در درون حاکمیت هستم افشا خواهم کرد که این سرمایه ملت به خصوص روزانه 3/5 میلیون بشکه نفت بشکه ی 70دلار که به کجا می رود افشا خواهم نمود(اما قبل از افشای کروبی حق سکوت بزرگی دریافت نمودند) .خبرنگارکامیدوارم پیروز شوی وبا این کاری که انجام می دهی ملت را از فقروفساد نجات دهی انشا.ا دراینجاقضاوت را به خودمردم واگذارمی کنیم که تامل کنند راستی این همه سرمایه بسیار بسیار گسترده به کجامی رود .

اکثر خبرنگاران این سوال را از وزیر خارجه می کنند .جناب وزیر وضعیت اقلیتها به ویژه کردها درایران چگونه است.
ج: ما بارها گفتیم که هیچگونه مشکلی بنام اقلیت وکرد نداریم وانان همچون بقیه ی ملت از حقوق مساوی برخوردارند وحتی دربرخی جاها امتیازات بیشتری هم دارند

س: پس چرا همواره نارضایتی از کردستان بلند می شود
ج:اینها همه زیر سر دشمنان امریکا وصهیونیستهاست و برای خود خوراک تبلیغاتی می سازند تا انقلاب مارا کم وجه کنند .

س:قربان این همه ملت به خیابنها می ریزند ودست به اعتصاب می زنند فکر نکنم از سوی دشمنان باشد
ج:عده ای از اراذل واوباش هستند که چهره ی جامعه را می خواهند خدشه دارکنند وان هم توسط نیروهای وفادار امربه معروف ونهی ازمنکر می شوند وسپس اظهار ندامت می کنند

س: اما قربان چرا زندانها مملو از زندانی است ان هم نه اراذل واوباش بلکه اکثرا روشنفکران .دانشجویان وافراد اگاه جامعه هستند
ج: داری کم کم اعصابم را خرد می کنی بله اینها هستند اما وابسته به بیگانه وجاسوسند وبرای دشمنان اسلام کار می کنند ومردم را علیه نظام تحریک می کنند

 س: عالیجناب جاسوس که درخیابانه دستگیر نمی شود و دانشجو دورازعقل است که وابسته به بیگانه باشد
ج: گفتم که داری اعصابم را خردمی کنی این مسائل به بنده ربطی نداره
.خبرنگار ببخشید سوال دیگری می کنم وزیر اها

س: شما گفتی که کردها از امتیازات بیشتری برخوردارند .منظورت این است که در کابینه دولت افراد کرد هم وجود دارند ویا دردیگر پستها
ج: نه فرد کرد نمی تواند در کابینه ی دولتی باشد چون به ولایت فقیه اعتقاد ندارد شرط اصلی التزام عملی به ولایت فقیه است البته در رده های پایین تر افراد کرد که به نظام وفادارند پستهای داده می شود ج: مگر نفرمودی ایران برای همه ایرانیان وحقوق متساوی ج:باز داری خرابش می کنی ببخشید

 س:ان امتیازات چه بود
ج
: بله اول در اکثر شهرها معتاد وجودداشت وما گفتیم چرا این نعمت را به کردستان هم نبریم اکنون جوانان کرد اکثرا مشغول کشیدن تریاک.حشیش وتزریق مرفین وهروئین هستند واگرهم توسط نیروی ما دستگیر شوند فورا ازسوس دادگاههای صالحه ازاد می شوند که این امر در مناطق ما سختگیرانه تراست وما برای کردستان ارفاق قائلیم .با تشکر جناب وزیر این مهم راهم خود مردم قضاوت کنند

جناب وزیر اطلاعات با عرض ادب میشود چند سوالی از جنابعالی بکنیم
بله بفرمائید

س:می گویند درکردستان بدون مجوز وارد منازل می شوید ویا تلفنهارا کنترل می کنید ایا این با قانون اساسی منافات ندارد
ج: اعوذوبلله من شیطان رجیم نخیراین تبلیغات بگانگان است ولی چرا در هرجای از کردستان سربازان گمنام امام زمان احساس کنند که در منزلی ضدانقلاب است لزومی نداره که مسئله را کش بدهیم نیروهای ما فورا دست بکار خواهند شد واگر دررابازنکردند از دیوار بالا خواهند رفت ومنزل راتفتیش خواهند کرد واگرموردی باشد دستگیر وروانه زندان خواهدشد

 س: ایا این ترس ووحشت را دردل مردم ایجاد نمی کند .
ج: ما کاری به ترس ووحشت نداریم قران گفته اشدا علل کفار و... یعنی هرچندمی توانید برکفار فشارواردکنید س:ایا خلق کرد جز کفارند ج: بله اگر کسانی به ضدانقلاب پناه دهد هیچگونه فرقی نداردبااو و خودتان شنیده اید که دشمن خمینی کافراست وما ازروی دستورات قران عمل می کنیم که از قانون بالاترند بله.

س: پس کسانیکه درخیابنها دست به اعتراض میزنند و می گویند حق خودرا طلب می کنیم چگونه برخورد می شود
ج:هرکسی که برعلیه نظام اغتشاش کند ومرتکب
تشویش اذهان عمومی شود ما برای انان پرونده می سازیم وتحویل قوه ی قضائیه می دهیم

 س: ولی قربان ما مواردی را مشاهده کردیم قبل از اینکه پایش به دادگاه برسد براثر فشار وشکنجه جان می دهد
ج:اینگونه افراد بسیار خطرناک هستند و به پایه های نظام
ضربه می زنند و سربازان گمنام که خوداحساس مسئولیت می کنند طبق همان ایه اشدا علل کفار برانان فشار وارد می کنند که حق خودشان است و چون توان بدنی ندارند جان می دهند

 س:پس زهرا کاظمی چی اون که هیچ گناهی نداشت
ج:اه این زن فکرکردیم ایرانی است واز مناطق زندان عکس برای دشمنان می گرفت و ضربه ناگهانی سربازان گمنام بود البته جناب قاضی مرتضوی خود درانجا تشریف داشتند این سوال را از خودشان بکنید با اجازه بنده کار فوری دارم .

پس هموطنان ببینید که اسلام ناب محمدی به رهبری حضرت خامنه ای چگونه با مردم خویش رفتار می کند .
واما شیخ حسنی فرمودند که اگر غائله ی کردستان تمام نشود خود با مزدورانش به کردستان می اید واز کوچک و بزرگ زن ومردپیر وجوان شروع به کشتن می کند واین امر را یک امر الهی می داند .شیخ حسنی: بنده ادامس کردی و تخم مرغ کردی را شنیده بودم اما رئیس جمهور کردی را هرگز نشنیده بودم منظورش جلال طالبانی بود

وما درپاسخ می گوییم بسیار اخوند دیده بودیم اما اخوندی به خریت شما هرگز و سکته کن از شنیدن رئیس جمهور کرد واین یک نمونه است که دراینده دست اندرکاران بسیار مقتدر کردی را خواهی دید قرص ضد سکته بخور تا سکته نکرده ای جناب شیخ الحمار این مجموعه ادامه دارد امید هر فردیکه انتقاد ویا پیشنهاد دارد می تواند علنا در سایت گیارنگ مطرح نماید وما پاسخگو خواهیم بود اینها تنها گوشه ی کوچکی از ستمگریهای رژیم درحق به خلق کرد بود (سرکوب گران خلق کرددشمن همه خلقهای ایران هستند ) پیروز باشید

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.