Ö:: نگاهی به مجلس تمسخرامیز خبرگان

آرارات

درجهان ایران تنها کشوری است که در هرم قدرت نهادهای متعددی وجوددارد که به غیر ازاینکه بودجه ی کلانی را از سرمایه ی مملکت هدر می دهند وتنها جنبه ی تشریفاتی داشته و هیچ کاری ازعهده شان برنمی اید یکی از این ارگان مجلس بنام خبرگان است که در حدود تقریبا چهل راس آخوند خرفت عضو دارند البته درقانون تمسخرامیز اساسی ذکر شده که کار مجلس خبرگان نظارت بر اعمال رهبری است و این مجلس می تواند رهبر رادر صورت عدم کفایت تغییر دهد وفرد دیگری را که شرایط خاص رهبری را داشته باشد تعیین کنند حال نظری بیاندازیم بر کار طاقت فرسای مجلس خبرگان که چقدر وظایف این مجلس خطیروحساس است اعضای مجلس خبرگان هر 5 سال یکبار از طرف مردم انتخاب می شوند و البته چون حکومت آخوندی است لذا باید اعضای این مجلس نیز همگی آخوند باشند همچنانکه اشاره نمودیم این انتخاب نیز یک امر فرمایشی وتشریفاتی است وتنها هدف حکومت جلب مردم است به این انتخابات تا بدان مشروعییت ببخشد وهم از درون وهم از بیرون به جهان نشان دهند که بله نظام اسلامی مردمی است ومردم در امورمملکت نقش دارند.

 پس از اینکه آخوندهای بادرایت ومدیر ومدبر از سوی مردم انتخاب شدند به این مجلس راه می یابند واین آخوندهای علامه با شور ومشورت رهبر را تعین می کنند اما نکته ی بسیار حائز اهمییت اینجاست که ببینیم در طول این انقلاب نامیمون تاکنون ایا به وظایف قانونی خویش کاملا عمل نموده اند وتاکنون چندین رهبر را تعیننموده وچندین رهبر راعزل کرده اند ویا اینکه درچندماه یکبار رهبر گزارش وعملکرد خویش را باید بهمجلس خبرگان بدهد وانان به دقت گزارشات وعملکرد رهبر را بررسی کنند واگر اشکالتی را در عملکرد رهبر برسی نمایند وسپس ان را دربین خود به رای گیری بگذارند ودرصورتیکه بی کفایتی رهبر ثابت شد رهبر را برکنار وفرد دیگری را تعیین کننند این مختصر از کارهای مجلس خبرگان است .

در اوائل انقلاب که خمینی پست رهبری مملکت را برعهده داشتند و چون نیروی معنوی بسیار قوی دربین طرفدارن انقلاب داشتند مجلس خبرگان به هیچ وجه از جناب خمینی انتقاد نگرفتند و هردوره وی را اصلح ترین فرد مملکت بدون قیدوشرط می دانستند (بجز سالهای اول انقلاب که هزاران جوان بدستور خمینی جلاد به داراویخته شدند در سال 67 دهها هزار زندانی راکه همگی حکم خورده بودند وحتی بسیاری چندماهی به ازادی شان باقی نمانده بود وحتی به مرخصی نیز میرفتند وبرخی نیز درحال اتما م محکومیت شان بودنداین دهها هزار نفر بدستور خمینی جلاد درعرض یکهفته درسراسر زندانهای کشور تیرباران شدند) اما مجلس خبرگان ما حتی یک انتقاد کوچک از امام امت نگرفتند پس از مرگ خمینی جناب خامنه ای که آخوند ساده ای بیش نبود فورا لقب ایت.اا را به وی دادند واز سوی خبرگان به عنوان رهبر تعیین شد واکنون که مدت 16 سال از رهبری خامنه ای می گذرد وی در اولین مرحله قانون اساسی را دستکاری نمودند وخودرا فرمانده کل قوا معرفی کردند جناب خامنه ای که پشت پرده دست به جنایات بیشماری زد البته کمیته ی ویژه ای تشکیل دادکه اعضای این کمیته عبارت بودند از رفسنجانی، فلاحیان ، ولایتی مصباح یزدی حسین شریعت مداری وتنی چنداز فرماندهان ارشدسپاه و اطلاعاتی که ماموریت این کمیته به رهبری خامنه ای از بین بردن مخالفان کشور بود چه درداخل وچه درخارج از کشور ناگفته نماند که این کمیته بودجه ی بسار کلانی را نیز که بالغ برچند ملیارد دلار میشد (نفله کردن نویسندگان وخبرنگاران از قبیل سعیدی سیرجانی، پیروز دوانی، سیامکسنجری، محمد مختاری جعفر پوینده و داریوش و لیلا فروهر و درخارج دکتر کاظم رجوی، دکترشاپور بختیار دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش دکتر سعید شرفکندی و یارانش البته اینها را که نام بردیم دهها فرد دیگر نیز بدست همین کمیته ترورشد حتی احمد خمینی یادگار عزیز امام بدست همین کمیته ازبین رفت و توطئه ی براندازی و حبس خانگی ایت.ا منتظری ) اینها تنها نمونه ی کوچکی بودند ناگفته نماند که جناب خامنه ای یک زندان مخوف بنام توحید تحت اختیار مستقیم وی اداره می شود که چه بسا افراد بزرگی همچون نویسندگان، وکلا دگراندیشان دراین سیاه چال مخوف تحت شدیدترین شکنجه ی جسمی وروحی جان دادند و هرشب در گورستان خاوران مخفیانه این نگون بختها را دسته جمعی در زیر خاک مدفون می کنند این است ولی امر مسلمین جهان که دستش به خون هزارن نفر بی گناه تنها به جرم مخالفت با نظام الوده است و این است مجلس خبرگان ما حتی قدرت نداشت یک کلمه مخالف رهبر بگوید در طی 16 سال رهبری خامنه ای یک نفر شاهد پیدا شود که بگوید در کدام جلسه از عملکرد رهبر سوال شده و تمام مردم ایران از صفحه ی تلویزیون می دیدند که رهبر است برای این مجلس خبرگان سخنرانی می کند و آنان را رهنمود می سازد و همگی سر تکان می دادند و سخنان رهبر راتصدیق می نمودند وعده ای نیز چرت میزدند و با صدای رهبر از خواب بیدار میشدند و بدون آنکه بدانند جناب رهبر چه می فرمایند سر را به علامت تحسین و تقدیر رهبر تکان می دادند از همه جالب تر مجلس خبرگان ما اکثر اعضای آن سیمای چنان زشتی داشتند که شباهت به بومیان و میمونهای جنگل امازون میدهند پس همگان می دانند که این مجلس جز یک مجلس فرمایشی و بدون قدرت هیچکاره ای نیست و تنها و تنها برای فریب دادن مردم است البته که مردم این را بسیار خوب می دانند و حرف اخر را جناب رهبر می زند و کسی جرات یک ذره انتقاد هم ندارد و تنها سرمایه ی گزافی به جیب این مفت خورها می رود و هریک خود دارای یک کارخانه ی عظیم و یا هزاران متر مربع املاک هستند و 70% مردم زیر خط فقر بسر میبرند و برخی برای اینکه از گرسنگی نمیرند کلیه خود را می فروشند و برخی ناموس خود را این تنها گوشه ی کوچکی از دستگاه حکومت آخوندی بود و در آینده به نهادهای دیگر خواهیم پرداخت که چگونه خون ملت را می مکند به امید روزیکه این جنایات وچپاول ها افشا شود خون صدها هزار نفر بی گناه که بدست این جنایتکاران مافیای آخوندی چون سیلی خروشان زلزله برپیکر این نظام ضدبشری وکهنه پرستی آخوندی وارد ونابود کند بی شک چنین روزی خواهدامد و نزدیک است چراکه شواهد نشان میدهد ستونهای پیکره ی آخوندی به لرزه درامدهو تاریخ مصرف آخوندهابهسررسیده زنده باد آزادی حکومت مردمی ...
کاشکی مادر نزاده بودی مرا
یا به گرگی می دادی درچرا..

آرارات

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.