:: هموطنان گرامی،

دکتر گلمراد مرادی

هموطنان گرامی،
روزنامه نگاران مبارز،
آپوزیسیون خارج از کشور،
رهبران محترم احزاب سیاسی،

دیروز بنده این جوک، بذله یا لطیفه را از ایران دریافت کردم که واقعیت امر در جامعه تحت ستم ما را نشان می دهد.

من پیشنهاد می کنم، این را به لطیفه سال 2006 میلادی و سال 1385 خورشیدی بنامید و به جهانیان بشناسانید. زیرا این لطیفه خنده دار و در عین حال تلخ، واقعیت جامعه مارا منعکس می کند. من آن را در حد توان به زبان آلمانی بر گردانده ام. از همه عزیزان تمنا دارم، اگر تشخیص می دهند که این با واقعیت تطبیق دارد، آن را به دیگر زبانها نیز ترجمه فرمایند.

با آرزوی پیروزی، هایدلبرگ آلمان فدرال 17 دسامبر 2006         دکتر گلمراد مرادی

"خبرنگارخارجي مياد تهران ميره مسجد، مي بينه همه صف ايستادن واسه غذا، ميگه مگه اينجا نماز نميخونن؟ميگن نماز مي خواي برو دانشگاه تهران، ميگه پس دانشجوها کجان؟ ميگن اگه منظورت روشنفکرا و دانشمنداس برو زندان اوين. ميگه مگه دزدا رو نميبرن زندان؟ ميگن زکي، پس مملکت رو که اداره کنه؟"

 

(Witz) 

"Ein auslndischer Journalist besucht eine Moschee und sieht, dass alle Leute schlange stehen, um eine Mahlzeit zu bekommen.  

Er fragt: Wo beten die Leute denn? Ist hier kein Gebethaus?

Der Mann antwortet, wenn Sie beten wollen, gehen Sie in die Teheraner Universitt.  

Der Journalist fragt weiter: Wo sind dann die Studenten?

Wenn Sie die Intellektuellen und die Gelehrter meinen, gehen Sie ins Evin Gefngnis.

Der Journalist fragt weiter: Wenn diese Leute im Gefngnis sitzen, wo sind dann die  Diebe und Verbrechern untergebracht? Dummes Frage: Wenn die im Gefngnis sitzen, wer soll dann, das Land regieren?!"

(bersetzung: Dr. Moradi)

(bersetzung: Dr. Moradi)

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

www.giareng.com
All rights reserved 2005.