Ö:: په‌یامی پشتیوانی خوێندکارانی کورد له‌ زانکۆکانی ئێران،

خوێندکارانی کورد له‌ زانکۆکانی ئێران

په‌یامی پشتیوانی خوێندکارانی کورد له‌ زانکۆکانی ئێران، بۆ پشتیوانی له‌ حیزبی دێموکراتی کوردستان بیانیه دانشجویان کرد دانشگاههای سراسری و آزاد ایران
با سلام
ما دانشجویان کرد دانشگاههای سراسری و آزاد ایران, با تاکید بر این نکته که حزب دمکرات همواره در تاریخ سیاسی خود به مصالح و منافع توده های محروم کردستان وفادار بوده و سیاستهای اجتماعی و سیاسی خود را در این راستا تنظیم نموده است, ولی جریان قدرت طلب با اعمال سیاستهای مخالف با اصول و ایده های رهبران شهید حزب مان، راه اتحاد با پان ایرانیستها و سلطنت طلبان را که اصولا
ً هیچ اعتقادی به حقوق مسلم مردم کرد را ندارند در پیش گرفت, توهین چند تن از کادرهای تمامیت خواه دفترسیاسی حزب به رفرم خواهان حزب دمکرات را با اشراف به مسایل بعد از کنگره - 13 و در حاشیه قراردادن کادرهای اصیل و با سابقه حزب راکه میراث داران بحق حزب دمکرات بعداز جمهوری کردستان هستند را محکوم میداریم.

به شهادت تاریخ و با استناد به اصول اساسنامه حزب می توان مدعی شد که دمکراتیک ترین جریان سیاسی کردی بوده است که همواره به اصول دمکراتیک در جامعه و تشکیلات خود وفادار مانده است و اراده اعضاء و هواداران همواره مورد عنایت و توجه رهبری بوده است. ولی جریان انحصارگر و تمامیت خواه با تکیه بر ترفندهای تشکیلاتی غیر شفاف توانست اکثریت را در کمیته مرکزی در کنگره 13 به دست آورد و پس از آن نیز با تصفیه های درون تشکیلاتی و اعتقاد به خودی و غیر خودی و در حاشیه قراردادن کادرهای با سابقه و خوشنام حزب که عمری را در راه مردم، حزب دمکرات و جمهوری کردستان تلاش کرده بودند, همت گمارد.

ما معتقدیم این جریان چون یک جریان اصیل و مردمی است و کادرهای آ ن وفاداری خود را به مصالح و منافع مردم ثابت نموده اند و چون یک جریان دمکراتیک و پایبند به اصول دمکراسی و شرکت گسترده اقشار مردم زحمتکش کردستان است، جریان غالب حزب دمکرات و محبوب مردم خواهد بود. مردم نیز جریان غیر دمکراتیک و انحصار طلبانه را در ساختار داخلی حزب دمکرات شدیداً محکوم میکنند. این پدیده نوعی تصفیه و پالایش حزب از ایده های غیر دمکراتیک و تسلیم طلبانه ای خواهد بود که در سخت ترین شرایط سیاسی - تاریخی بر حزب تحمیل شد و بازتاب نوعی فشارهای روانی و سیاست پنهان و غیر مستقیم دستان مشکوک بر پیکره حزب بود که در پدیده فشار بر کادرهای اصیل و قدیمی حزب نمودار میشد و آرزوی انتقام گیری از جریان اصیل حزب بود.

ایمان داریم که پس از این با همفکری و هماهنگی بیشتر کادرهای حزب و رعایت اصول دمکراتیک و وفاداری با آرمانهای اصیل مردم کرد و حمایت همه جانبه روشنفکران و دانشجویان و مردم زحمتکش، حزب دمکرات حیاتی نو خواهد داشت و جایگاه شایسته و دمکراتیک خود را در کردستان، ایران و خاورمیانه به عنوان اولین جریان ثبت شده دمکراتیک در خاورمیانه که در سال 1946 حزب دمکرات مبدع و مجری آن بود را به اثبات میرساند.

ما دانشجویان کرد ایران با تمام توان و سطح آگاهیهای خود حمایت خود را از جریان اصیل و رفرم خواه حزب دمکرات و جناب ماموستا عبداله حسن زاده اعلام میداریم و راه سرافرازی و دمکراتیک مردم کرد را که همانا راه حضرت پیشوا قاضی محمد، رهبر شهید و فرزانه مان دکتر قاسملو و رهبر عالم و دانشمندمان شهید دکتر صادق شرفکندی را در پناه رفرم خواهان حزب دمکرات و جناب ماموستا ادامه خواهیم داد.

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.