Ö:: قلع و قمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سنندج

 

قلع و قمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سنندج
دانشجویان كرد: بعد از گذشت كمتر از یك ماه از تحصن آرام دانشجویان دانشگاه آزاد واحد سنندج، خبر از قلع و قمع گسترده‌ی تعدادی از دانشجویان این دانشگاه می‌رسد.
طبق گفته‌های غیر رسمی و اعلام‌های شفاهی به تعدادی از دانشجویان این دانشگاه؛ حاكی از صدور احكام سنگین در كمیته‌ی انضباطی برای این دانشجویان است. به گفته‌ی یكی از دانشجویان كه نخواست نامش فاش شود؛ تعدادی از دانشجویان به احكامی از توبیخ ودرج در پرونده گرفته تا دو ترم تعلیق از تحصیل محكوم شده‌اند. این در حالی است كه یكی از دانشجویان این دانشگاه اینك در بازداشت به سر می‌برد.

شایان ذكر است به دلیل موقعیت حساس دانشگاه آزاد واحد سنندج، هرگونه حركتی در این دانشگاه با برخورد شدید مسئولین همره است.

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.