Ö:: رئیس اداره ی آموزش و پرورش شهر جوانرود به اتهام سرقت به دادگاه احضار شد

 

رئیس اداره ی آموزش و پرورش شهر جوانرود به اتهام سرقت به دادگاه احضار شد
رئیس ادارهی شهر جوانرود فردی به اسم منوچهر اسماعیلی وند كه قبلا پاسدار بوده و پس از رسیدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری و یر كار آمدن دولت نظامی وی نیز رئیس مكان فرهنگی آموزش و پرورش شد.

وی كه هیچ گونه سابقه ی مدیریتی نداشته پس از رسیدن به این مقام با نظامی كردن جو آموزش و پرورش باعث نارضایتی عمومی در اداره شده اند وی شبانه و بدون اطلاع كارمندان به اداره می رود و به بازرسی كمدها و وسایل كارمندان مبادرت می ورزد هنگامی كه به در بسته ی بعضی از كمدها می رسد در یك اقدام انقلابی كمدها را شكسته (وسیله ی شكستن كمدها سر نیزه ی تفنگ بوده) و بازرسی نموده. پس از این واقعه(روز بعد) و مطلع شدن كارمندان و بازرسی كردن كمدهای خود كارمندی متوجه نبود یك دسته چك و یك سری از وسایل شخصی خود می شود كه اقدام به شكایت از ریاست اداره می كند. ( به خاطر مسائل امنیتی از ذكر نام كارمند خودداری شده) همچنین ایشان در هنگام بازرسی از یكی از مدارس روستای شروینه از توابع شهر جوانرود اقدام به جمع آوری ماهواری مستخدم مدرسه نموده این در حالی می باشد كه ایشان نه حكم قوه ی قضایه را داشته و نه اساسا به ایشا ن ربطی داشته.

از اقدامات دیگر ایشان بازرسی كیف و كمد شخصی معلمین مدرسه ی راهنمایی دخترانه كوثر نموده.
ایشان هم اكنون به اتهام سرقت چك كارمند اداره ی مذبور به دادسرای استان احضار شده است.
داره ی گاز شهر جوانرود و دولت خدمت گزار اداره ی گاز جوانرود یكی از ادارات تازه ی شهر جوانرود می باشد. شهر جوانرود كه یكی از شهرهای بسیار سرد استان كرمانشاه می باشد. اما مسئولین این اداره با ندادن كنتور گاز علنا از متقاضیان درخواست رشوه می كنند این كار باعث نارضایتی اقشار كم درامد جامعه شده زیرا پولی برای دادن رشوه ندارند و همچنین مواد سوختی همانند نفت و گازویل در شهر به دست نمی آید در برودت شهر طبق اعلام اداره ی هواشناسی شهر زیر 19 درجه ی سانتی گراد می باشد باعث به وجود آمدن مشكلات عمده ای برای اقشار كم دامد شهر شده است .

این د ر حالی است كه احمدی نژاد با شعارهای عدالت محور مدعی برپایی نظام بدون تبعیض در جامعه بود.

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.