Ö:: من برنخیزم. توبرنخیزی پس کی برخیزد

امید

هموطنان گرامی ملت ستمدیده ی ایران، کارگران، برزگران، پیشه وران، دانش اموزان و کارمندان درددیده رژیم دژخیم و ادم کش اخوندی همچون یک باند مافیای خطرناک وبی ترحم بیش از 28 سال است براریکهی قدرت تکیه داده اند و بامیل خویش خودرا قیم ولی مردم میدانند و هر کاری که بابالطبع خودهستند انجام میدهند از هیچگونه جنایتی دریغ نمی کنند وسرزمین زیبا وپهناور ایران را مبدل به یک زندان و گورستان کرده اند از روز اول انقلاب که بدست همین مردم وباخون این مردم که قیام سراسری شکل گرفت این انقلاب را دزدیدند وبا کمترین هزینه بر تخت قدرت نشستند، که از همان اوان انقلاب شروع به جنایت کردند و اعدامهای ناعادلانه بدست خلخالی جنایتکارکه به دستور خمینی خون اشام دسته دسته افراد بیگناه را به چوبه ی دار می اویختند و هرگونه نارضایتی رابشدت سرکوب می کردند اما باز مردم در خواب غفلت بودند وگول سخنان عوامفریبانه ی اخوندهارا می خوردند سپس همین خلخالی معدوم به فرمان خمینی شیطان صفت راهی استانها وشهرهای مختلف کشورشد، ترکمن صحرا، ادربایجان غربی، کردستان و جوانان بی گناه را به جوخه ی اتیش میداد .8 سال جنگ بزرگترین ضربه رابه کشور وجان صدها هزار جوان را گرفتند وبه کشتن دادند و صدها هزار معلول .بیخانمانی .دربدری اسارت را برای خلق مظلوم ایران پدید اوردند. جنگ جنگ تاپیروزی 8 سال شعار اخوندها بود واخرسر خمینی جلاد جام زهر نوشید و تمام شعارها تغییر یافت اصلا صدای اعتراضی از کمتر کسی شنیده شد. در همان دوران اتش بس بودکه باز خمینی خون اشام فرمان اعدام دهها هزار زندانی که حتی محاکمه شده بودند و بسیاری حکم خود را به اخر رسانیده بودند صادر گردید وحال با دخالت درامور دیگر کشورهای مختلف باز ماجرا می افرینند. گرانی، بی عدالتی، سرکوب، هدر دادن بیلونها دلار. اختلاس. دزدی وچپاول که از صفات بارز این مشت اخوند درنده است وکشورهماکنون به ورطه ی ویرانی می رود. وافراد شجاعی از دانشجویان گرفته تا نویسندگان ودگراندیشان که کاسه ی صبر لبریز شد به مخالفت با رژیم برخاستند.

اما نکته ی قابل توجه اینجاست که اکنون برای 70 میلیون انسان روش گردید که این دستاورد انقلاب نامیمون اخوندها بود و رژیم جنایتکار شروع کرد به اعدام وترور مخالفان چه درداخل وچه درخارج کشور .از قتلهای زنجیره ای گرفته تا زندانی کردن این مجموعه انسان شجاع همچون زنده یاد اکبر محمدی .منوچهر محمدی .احمدباطبی . منصور اسانلو. اکبر گنجی .عبدلله نوری که وزیرکشوربود وصدههاافراد گمنام دیگر که اکنون در سیاه چالهای رژیم تحت شدیدترین وبیرحمانه ترین شکنجه ها واقع گردیده اند. ایا قرعه تنها بنام این افراد افتاده است ایا احمد باطبی که در زندان دارد جان می دهد و به همسرش هم ترحم نکردند و توسط مزدوران رژیم ربوده شد . ایادکتر ناصر زرافشان تنها به دلیل دفاع از خانواده ی فروهرها باید به زندان افکنده شوند و پس تا کی ای مردم ایران این ظلم را تقبل می کنید ایا نمی دانید که قبول ظلم از خود ظلم گناهش بیشتراست پس تا کی؟؟ 95% مردم ناراضی ولی تنها باید این انسانها سینه ی خودرا سپرکنند و تنها ما از پشت سراخ وافسوس بخوریم نگران نباشید اگر شبانه روز به اخوندهای جنایتکار فحش ودشنام دهید کاری از پیش نمی برد چون اینان رسوایانی هستند بیحیا وبی ابرو .هرروز که صبح می شود مشکلی برای انبوه جمعیت کشور پیش می اید تاکی این همه جور وستم؟؟؟ .

اگر همچون این زندانیان دلاور شهامت نداریم می توانیم که از دیگر راهها وارد میدان شویم وبه پشتبانی این مبارزان برخیزیم . همبستگی، واتحاد، نماز جمعه هارا تحریم کنید به مراسم روضه خوانی اخوندها نرویم احمدی نژاد جانی و بی عرضه که هرروز در شهری از کشورول میگردد چرابه استقبالش میروید ایا بادادن نامه به وعده ی دروغین احمدی نژاداندک وامی بذل وبخشش مشکل مملکت حل می شود.

نه دوستان باید این مشکل را از ریشه کند و ان با نابودی اخوندهاست اگر به فکر امریکا ودیگر کشورها که اخوندهارا سرنگون می کنند باشیم سخت دراشتباهیم .تنها خلق ایران می تواند با یک پارچگی و بایکوت کردن این اخوندها راکه همچون کنه به قدرت چسپیده اند می توان ایران را نجات داد این نسل که در اتش اخوندها سوخت اینده فرزندانمان در خطراست پس بیایید نگذاریم اخوندها این سال را به اتمام برسانند ودر روز چهارشنبه سوری همگی از سرتاسر ایران وارد خیابانهاشویم. درب مغازه هارا ببندیم فرزندانمان را به مدارس نفرستیم. کارمندان ومعلمان به سرکار نروند و همچون گذشته دانشجویان دلاور هم پیشاپیش ما ایستاده اند و به کارخودواردند پس دیگر فرصت را ازدست ندهیم رژیم از درون پوسیده واز بیرون بایکوت شده است بیایید برای همیشه کشور عزیز مان را از دست اخوندهای مرتجع و ریاباز نجات دهیم .برخیزید دشوار مملکت بیرزم مشترک اسان نمی شود پس اگر کرد .ترک، بلوچ فارس عرب متحدشویم کار را تمام می کنیم پیروزی نزدیک است وعده ی ما از روز چهارشنبه سوری ... پیروز باشید

امید

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.