Ö:: بزرایده های فاشیستی آقای نظمی افشار

عزت پیرانی 

بزرایده های فاشیستی آقای نظمی افشار
مصاحبهء آقای خالد محمدزاده روزنامه نگار مستقل با آقای علیرضا نظمی افشار
آیا ملت کرد وجود دارد  ؟
دست روی موضوعی می گذاریم که می توان از دیدگاهای
بسیار مورد بحث وتبادل نظر قرار گیرد. پاسخ روشن به سوال در تلاش اصلی ما برای تدوین طرح درست در مبحث ملی برای کردستان اهمیت اساسی دارد. اگر ملت کرد موجودیت دارد و از حقانیت وهویت حقوقی- سیاسی و جامعه شناختی برخوردار است، دراین صورت انطباق اصل " حق ملل درتعیین سرنوشت خویش در کردستان، صرفأ درچهارچوب این ملت در کل و وحدت آن موضوع ومعنا دارد نه غیراز آن، بر عکس اگر بتوان استدلال کرد که کشور ایران نه ازملت ایران بلکه از مجموعه ای ازملیت ها تشکیل می شود وبه اصطلاح متداول کثیرالملله است دراین صورت بنا به اصل فوق الذکر و یا اصل ملیت ها به معنی هر ملت یک دولت، هرکدام ازاین ملت ها به تعداد مدعیان آن حق جدایی وتشکیل دولت ملی خود را دارند و مجاز به اعلام استقلال سیاسی وتامین حاکمیت ملی خویش اند. پیامدهای سیاسی سرنوشت سازی که از نتیجه این بحث بدست می آید، برای آینده کشور قابل ا نکار نیست. اهمیت چنین بررسی وپاسخ روشن به آن نیز از همین جاست. امروز وضعیت ملیتها و اقلیتهای ملی- اتنیکی ساکن درایران زیر ستم ملی به طول تاریخ استبداد بر آنان وارد شده است. ناسیونالیسم افراطی وشوینیسم فارس وسخت اندیش مذهبی برمحور قدرت وجبر قوانین ضد دموکراتیک اراده خود را در قالب تمرکزگرایی نا برابر و غیرعادلانه بر تمامی ملیتها واقوام ایران تحمیل کرده اند. ایران هنوز دربند یک دولت دیکتاتوری و تئوکراسی جمهوری اسلامی هست، حقیقت این است که دراین عصر وزمان دولت مرکزی باید حق تعیین سرنوشت که حقی است طبیعی بایدبرای هر ملتی به رسمیت شناخته شود. کردستان ایران پر شمارترین جمعیت بعداز فارس ها وترک ها هستند. این ملت به دلیل سابقهء طولانی مبارزاتی و تاریخی در جهت کسب حقوق ملی وحق تعیین سرنوشت خویش در تمام دورانها بیش از سایر ملتها مورد سرکوب وکشتار قرار گرفته است. شوینیستهای ترک مانند آقای نظمی افشار و ناسیونالستهای افراطی فارس ملت کرد را مردم تجزیه طلب وغیر قابل اعتماد معرفی کرده اند. درنظام  رژیم ایران همیشه قانون زور حاکم بوده از طریق نیروهای نظامی و انتظامی اجرا شده وقانون خشونت را به کار برده اند. از سوی مخالفان رژیم ( اپوزیسیون ) استفاده از مبارزه در جنبش های سیاسی و ملی علیه حاکمان این رژیم بوده است رژیم توتالیتاریزم و استبداد گرایی بعنوان سد و مانعی در برابر هر گونه تحولی دموکراتیک، بر حفظ و ادامه نا برابریهای ملی اتنیکی اصرار دارد. امروز برای فرار از رژیم دیکتاتوری ایران، مردم حاضرندبه دورترین نقاط حتی ا روپا امریکا و کانادا که درآنجا زبان و فرهنگ مشترکی هم ندارد مهاجرت یا پناهنده شوند، تا که درآزادی برای جستجوی خوشبختی زندگی کنند امروز هر کسی در چهار چوب اطاق خود مگر می تواند شعارهای مانند"هیتلر نازیسم بزند وبا یک جرقه انسانها را از بین ببرد. آقای نظمی افشار چرا احساسات جناب عالی طوری شده است که ایران سرنوشتی عجولانه ای را داشته باشد مگر غیراز این است. شوینیسم افراطی مانند شما که می خواهی این توهم را دامن زنند که گویی احزاب سیاسی کرد تجزیه طلب هستند، یا اینکه به شخصیت سیاسی رهبران کرد توهین می کنی و بزر ایدهء فاشیستی خود تخم نفاق را بین ترکها و کرد ها براه می اندازی.

آقای نظمی افشار شما چه صیغه ای هستی که در ماجراجویی و حرکتهای ناسیونالیستی افراطی ترک، ملت مظلوم کرد را ارتدکس های بیمار و احزاب سیاسی کرد را وابسته به صدام و زرادخانه صدام یا سلاحهای دیگر که هر چند صباحی قدرتی نو بدست برسد خیال مملکت سازی را دارند. آقای علیرضا نظمی افشار، اینجانب به شما توسیه می کنم که در مصاحبه هایت و نوشته هات در مورد کردستان تجدید نظر بکنید

 آقای نظمی افشار!   هر گز بی تو نمی خندم     هرگز بی تو نمی گریم

عزت پیرانی 

27-02-2007

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.