Ö:: آیا سیاست جناح  آقای مصطفی هجری درسی از تاریخ می گیرند ؟

عزت پیرانی

انسان موجودی خودخواه است که پس از ارضاء نیازهای اولیه اش در صدد نیازهای ثانوی فرهنگی و اخلاقی خویش بر می آید. انسان تلاش می کند از هر وسیله ای برای حفظ امکانات وفرصت هایی که خواست هایش را بر آورد کند، استفاده می کند. انگیزه های ایجاد قدرت کدامند ؟ مهم ترین انگیزه کسب شهرت وافتخار وآرزم است، شخصی که به دنبال قدرت است، ممکن است حتی امنیت و سلامت خود را به خطر اندازد، چون دوست دارد حتی پس از مرگ هم ورد  زبان تحسین کنند گانش باشد، از دیدگاه  واقع گرایان قدرت به هر حال خطر ناک است وباید به شیوه های قانونی محدود شود و دموکراسی در واقع حکومت قانون است. چکار کنیم که آزادی های فردی محدود نشود، چه کنیم که میان آزادی از یک سو  و فضیلت اخلاقی از سوی دیگر آشتی و موازنه بر قرار شود. چگونه جلو خود کامگی اقتدارگرایان جناح آقای مصطفی هجری را بگیریم تا به حقوق افراد تجاوز نکنند و چگونه مانع زیاده روی ها و زورگویی های فرصت طلبانی این گروه اقتدار گر که می خواهند با دستاویز قرار دادن تقدس آزادی های فردی، هرج و مرج ایجاد کنند و با سوء استفاده از دموکراسی، دموکراسی را از بین ببرند. متأسفانه جناح اقتدارگر در طول این چند ماه که حزب دموکرات کردستان ایران به دو بخش تقسیم شده نه فقط نتوانسته اند از این همه تجربیات گرانبها درسی بیاموزند بلکه صرفأ به منظور تسکین عقدهء خود بزرگ بینی به گسترش حرکتهای فیزیکی، ارعاب و وحشت به طرف اعضای حزب دموکرات کردستان - ایران دامن زده اند وهنوز هم به این سیاست غیر مسئولانه ادامه می دهند، دراین مدت با ترویج باند های شرور و شبکه های اخلالگر و دامن زدن به شایعه پراکنی علیه حزب دموکرات کردستان - ایران و ترور شخصیت های سیاسی و خشونت و استقرار تشنج و تشویق گرایشات ارتجاعی و نفی اصول وارزش های ترقی خواهانه در داخل وخارج از کردستان را بوخود آورده اند، این روشی که پیش گرفته اند  برای این جناح و مردم کردستان نتیجهء خوبی به بار نخواهند آورد، تا دیروز هر دو بخش حزب دموکرات کردستان در صف مبارزه هم رزم و هم کار بودند، ولی حالا بر عکس متأسفانه دشمنان ملت کرد را فراموش کرده و در برابر همدیگر علم شده اند، این یک امر واقعی است که هیچ یک از عضای حزب و مردم کردستان راضی به انشعاب و دو بخش نبودند، زیرا حزب دموکرات مانند مریضی شده بود که به هیچ نسخهء دارو علاج پذیرنبود و نیاز به عمل جراحی داشت در نتیجه راه چاره منجر به اشعاب و دو بخش شد.  متأسفانه جناح آقای مصطفی هجری  دیواری بزرگی را بر روی خود کشیده اند که انعکاس این تلاش و عمل کردهای غیر دموکراتیک و غیر مسئولانهء  این جناح سر درگم روزگاری سیاهی را برای خود و آیندهء مردم کردستان بوجود آورده اند. این جناح چون یک جریان غیر مردمی و درراستای مبارزهء مردم مبارز کردستان و حزب دموکرات کردستان - ایران حرکت نمی کنند، از مردم آزادیخواه و مبارز کردستان انتظار داریم که در راه تحقق و آرمانهای مقدس حزب دموکرات کردستان - ایران و خدمت به حزب و خلق کوشا باشیم

 عزت پیرانی

08/ 03/ 2007

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.