Ö:: برابری زن و مرد: گذاشتن یك ارزش و احترام برای هر دو طرف

ناسكه افخمی

روز جهانی زن را به تمامی زنان و بانوان دنیا بخصوص زنان كرد تبریك و تهنیت عرض مینمایم
اگر به وضعیت زنان و فعالیتهای آنان در تمام دنیا بنگریم، مشاهده خواهیم كرد كه زنان برای رسیدن به اهداف و مقصودهای خود، در حال تلاش و جستجو بوده و هستند و موفقیت چشمگیری را به دست آورده اند، علیرغم اینكه با  مشكلات زیادی  مواجه هستند  و متأسفانه، نه از طرف حزبهای سیاسی كه شعار دمكراسی را سر میدهند و نه از طرف حكومتهایی كه خود را  قانونگذار عدالت و دمكراسی میدانند،  پشتیبانی و حمایت آنچنانی از زنان دنیا شده است.

زنان قرنهاست كه سركوب شده اند و از آنها فرصت تعلیم و تربیت و كارآموزی گرفته شده است و آنها را از مراكز قدرت، یعنی حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دور نگه داشته اند، زیرا كه آنان را موجودی حقیر به لحاظ جسمانی و عقلانی،  دانسته اند. این اعتقادات اشتباه و متعصبانه در جامعه ی مرد سالار منجربه این باور شده است كه زنان نه تنها با مردان برابر نیستند كه از آنها كمتراند. در بحثهای روزمره، با نكته های بسیار زیاد و حساسی مواجه می شویم كه نمی توان بی تفاوت از آنها گذشت. چندی پیش، به اتفاق همسرم به دیداریكی از دوستانم رفته بودیم و در آنجا بحثی در مورد زنان و مردان پیش آمد و یكی از مهمانها شروع به حرف زدن در مورد زنان كرد و میخواست از طریق بیان كردن اینكه زنان مغز كوچكتری به نسبت مردان دارند این را ثابت كند كه زنان دید و نظر آنچنان گسترده ای نسبت به مسائل روز ندارند. من سعی كردم خیلی خونسردانه جواب وی را بدهم، من مخالف این نیستم كه شاید از لحاظ وزن مغز تفاوتی وجود داشته باشد، بلكه مخالف این هستم كه وزن مغز نمی تواند تأثیری در استدلال و تعقل داشته باشد

در میان حرفهایم اشاره ای به مغز دانشمند بزرگ اینشتاین كردم كه وزن مغز وی دویست گرم كوچكتر از یك مغز (*article: le mystère cerveau d’Einstein) ، می توان معمولی بوده است و با این مغز اسرار آمیزی كه داشته این را ثابت كردكه كوچكی یا بزرگی مغز نمی تواند معیاری برای قضاوت كردن درجه عقل و شعور انسانی باشد این مثال كوچكی بود در مقابل تمامی خرافات غلط كه در جامعه ی امروزی مابه چشم میخورد. خیلی وحشتناك است كه در قرن بیست و یكم افرادی با این طرز تفكر داشته باشیم

متأسفانه دربسیاری از كشورهای اسلامی و همچنین در میان برخی از ملتها، هر گاه زنان متوجه نیازها و خواسته هایشان می شوند و برای تغییر وضعیت موجود تلاش می كنند، آنان را به تأثیر پذیری از غرب و رجوع به اندیشه های غیر بومی، متهم میكنند. به همین دلیل زنان مسلمان برای تغییر وضعیت خود نه ایدئولوژی داخلی دارند و نه می توانند از تجربه های رخ نموده در غرب بهره گیرند. و این می تواند دلیل خیلی مهمی برای ثابت كردن اینكه در اینجا باید تأكید نمود كه منظور این نیست كه زنان مسلمان نمیتوانند استقلال فكری داشته باشند و یا نمی توانند در زمینه های مختلف پیشرفت كنند، بلكه هدف اینست كه زنان در دین اسلام موجب هجوم واقعی قرار گرفته اند و قانون كشورهای اسلامی حق و حقوق زنان را به رسمیت نمی شناسد. و اگر لازم باشد كه سزایی برای هر جرمی وجود داشته باشد باید این سزاها بطور یكسانی برای هر دو طرف به اجرا درآیند. متأسفانه در دنیای غرب هم آنچنانی كه تصوّر میشود حق زنان رعایت نمی شود و تنها فرق دنیای غرب با شرق از نظر حقوق زنان اینست كه در قانونهای نوشته شده ی دنیای غرب زنان و مردان از یك حقوق یكسان برخوددار هستند، اگر به شیوه زندگی كردن و كاركردن زنان و مردان سویسی (چون من بیشتر با شیوه زندگی كردن مردمان این كشور آشنایی دارم) بنگریم، برای یك شغل مشخص، زنان و مردان از یك حقوق مساوی در آخرماه برخوردار نیستند و یكبار دیگر مردان با چند درصد افزایش حقوق نسبت به زنان، قدرت و اقتدار خود را به رخ زنان می كشند. به امید اینكه زنان ما بتوانند با جنبشهای فعالانه خود، دیدهگاههای پست وناعدالتی رادرباره زنان تغییر دهند. و با آرزوی اینكه جامعه ای خلق شود كه در آن زن همچون مرد، فضایل و ارزشمندیهای خود را داشته باشدو مانند یك انسان قابل ارزش و احترام باشد. از تمامی حزبها وارگانهای سیاسی هم تقاضا می كنم كه هر چه بیشتر زنان را به فعالیت در بخشهای گوناگون دعوت نماید.

روز جهانی زن مبارك باد
ناسكه افخمی ـ سویس

 بالا‌. بازگشت

چاپ کردن‌!

   این صفحه‌ را برای دوستان خود بفرستید:

© www.giareng.com
All rights reserved 2005.