Malpaei Giareng ( *}{* ) Chend weneiek le nawchei Sardasht (*-*)

page 1 of 4 Next

 

pic1
Tavgei Shlmash
pic10
Kani Graw
pic11
Bewran
pic12
Tavgei Razge
pic13
Shlmash
pic14
Tavgei Shlmash
pic15
Gondeki Nawche
pic16
Tavgei Shlmash
pic17
Deshti Wezne
pic18
Gondi Dege
pic19
Nawche
pic2
Tavgei Shlmash